Mio!@J-trend[Nov'09]

posted on 31 Dec 2009 10:36 by aizu-moe in -Mio-

             (อีกไม่กี่งานจะครบองค์แล้ว.. เย้!) มาอีกงานกับงานที่เพิ่งผ่านมาไม่นาน(ประเดือน 2 เดือน - -*) กับงานเจเทรนของเดือนฑฤศจิกายนค่ะ! รอบนี้คุณเพื่อนคอสไปในรุปแบบมิโอะเช่นเดิม.. แต่คอสในชุดนักเรียน แต่รุ้สึกโรคเดิมจะกลับมาอีกครั้ง.. คือไม่มีกล้องใช้กัน! -*- ก็เลยต้องอาศํยรูปชาวบ้านเอาละนะคะ ตามเดิมนะคะ รอบนี้ขอโชว์แต่รุปเจ้าตัวนะคะ ส่วนรูปบบรยากาศในงานลองหาดูในเว็บคอสเพย์ดูนะคะ ^^** เชิญค่ะ

3

ใครมีรูปเจ้าตัวมาเผา เชิญลงเลยนะคะ  ^-^

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

Comment

Comment:

Tweet