-other-

Happy new year! 2010

posted on 02 Jan 2010 10:31 by aizu-moe in -other-
 
เย้! ปีใหม่แล้วจ้าาาา สวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยนะคะ ^ ^
 แล้วก็ merry christmas ย้อนหลังด้วยเช่นกันค่ะ >..<
ปี 2010 .. 
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
 ...ปีใหม่นี้.. ใครที่ยังไม่มีความคิดที่จะทำอะไรก็ขอให้ได้ทำนะคะ...
...ปีใหม่นี้.. ใครที่ยังมีเงินไม่พอ ก็ขอให้มีมากขึ้น...
...ปีใหม่นี้.. ใครยังได้อะไรไม่พอก็ขอให้ได้สมปรารถนานะคะ...
...แล้วก็.. ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะ ^.^...
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
...ปีใหม่นี้.. ถ้าใครยังเครียด ยังไม่สบายใจจากเรื่องของปีเก่าที่ผ่านมา...
...อะไรวางได้ก็วางนะคะ.. เครียดมากๆ ไม่ดีๆ >.< (แอบเป็นห่วงค่ะ)...
...หรือไม่ก็ลองทำอะไรบางอย่างเพื่อให้มันดีขึ้น(แต่ถ้ากลัวแย่ลงก็อย่าทำนะคะ >*<)..
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
...และก็ ปีใหม่นี้ขอให้มีสิ่งที่ดีกว่าเดิมเข้ามานะคะ...